Odkryj Jurę: Gród na Górze Birów

Utworzono: 10 czerwca 2019

 

Przy współpracy ze Związkiem Gmin Jurajskich, który odpowiada za promocję turystyczną regionu Jury Krakowsko-Częstochowskiej i wraz z dbającą o bezpieczeństwo na jej terenach Jurajskiej Grupie GOPR przedstawiamy najbardziej charakterystyczne punkty naszego regionu, które odwiedziliśmy wspólnie z Jurajskimi Rycerzami.

Z Grzegorzem Boćkiem zwiedzaliśmy Gród na Górze Birów.

Góra Birów, wznosząca się 461 m n.p.m., stanowi jedno z charakterystycznych wzniesień w rejonie Podzamcza i Ogrodzieńca. Skaliste, malownicze wzgórze, dające dobry widok na okolicę było już od czasów neolitu miejscem osadnictwa. Szczególnie partie wierzchołkowe wzniesienia, tworzące nieckę otoczoną wapiennymi ostańcami, dodawały temu miejscu istotnych walorów obronnych. Obecnie możemy tu oglądać rekonstrukcję grodziska słowiańskiego.

Gruntowne badania archeologiczne prowadzono w rejonie góry Birów w latach 90-tych XX w. Pozwoliły one na wyodrębnienie w historii tutejszego osadnictwa pięciu głównych okresów historyczno-kulturowych. Najstarsze osady znajdowały się tu już u schyłku epoki neolitu oraz na początku epoki brązu (choć znaleziska datowane są również na paleolit). Kolejne ślady dotyczą kultury łużyckiej okresu halsztackiego (VI-V w p.n.e.). Szereg znalezionych tutaj naczyń pozwolił na stwierdzenie, że wzgórze zamieszkiwane było również w okresie późnorzymskim – od przełomu II i III do IV w. Birów był także miejscem osadnictwa w okresie wczesnego średniowiecza (IX-X w.) oraz średniowiecza dojrzałego (XIII-XIV w.). Znaleziska z tak wielu epok, reprezentujące wiele kultur, pozwalają na zaliczenie tego stanowiska archeologicznego do najcenniejszych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

Więcej informacji: https://jura.slaskie.travel/Poi/Pokaz/15635/1727/grod-na-gorze-birow-w-podzamczu

Lokalizacja: 42-440 Podzamcze, gmina Ogrodzieniec

Odległość z hali przy Blanowskiej: ok.12km

Związek Gmin Jurajskich

Grupa Jurajska GOPR

SPONSORZY

Zobacz wszystkich

OFICJALNA STRONA
Aluron Virtu CMC Zawiercie

Aluron Virtu CMC Zawiercie 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony www Śląsk

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!